Viisi energiayhtiötä on käynnistänyt ”Asiakas energiavaikuttajana”-yhteishankkeen koskien kodin älykästä energianhallintaa. Hankkeessa yhtiöiden asiakkaiden koteihin asennetaan Theren älykotiratkaisuja.

Yhteishankkeessa ovat mukana KSS Energia Oy, Leppäkosken Energia Oy, Lännen Omavoima Oy, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Vaasan Sähkö Oy.

Yhteistyön taustalla on energiajärjestelmän muutos, joka nostaa asiakkaan aktiiviseksi toimijaksi. Verkon kannalta jatkossa laaja joukko älykkään energianhallinnan palvelujen tilaajia muodostaa tulevaisuudessa ryhmän, joka voi tasapainottaa sähkön kysyntää ja tarjontaa.

There on toteuttanut vuodesta 2014 alkaen energiayhtiöille Suomen ensimmäiset neljä kulutusjoustoprojektia. Sen alusta on Suomessa ainoa, jonka aggregoimaa kotitalouksien kulutusjoustoa voidaan tarjota kaikille Fingridin reservimarkkinoille.